Najczęściej zadawane pytania:

Co to jest zaświadczenie, certyfikat, dyplom i suplement?

Zaświadczenie o ukończeniu kursu – każda osoba, która ukończy kurs otrzyma od organizatora zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego na druku Ministra Edukacji Narodowej zgodnie z rozporządzeniem MEN sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Takie zaświadczenie upoważnia do zgłoszenia na egzamin przeprowadzany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Certyfikat – każda osoba, która zda egzamin przeprowadzany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną otrzyma certyfikat kwalifikacji zawodowych wyodrębnionych w zawodzie technik rolnik ROL.04 lub ROL.10. Certyfikat ten jest wydawany jest przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

 

Zaświadczenie o ukończeniu kursu– każda osoba, która ukończy kurs T.07 prowdzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich otrzyma od organizatora zaświadczenie o ukończeniu kursu umiejętności zawodowych na druku Ministra Edukacji Narodowej zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 11.01.2012 r w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Takie zaświadczenie upoważnia do zgłoszenia na egzamin przeprowadzany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. (termin otrzymania zaswiadczenia- 29.04.2017)

Świadectwo– każda osoba, która zda egzamin przezprowadzany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną otrzyma świadectwo kwalifikacji zawodowych wyodrębinionych w zawodzie technik tursytyki wiejskiej. Świadectwo to wydawane jest przez Okręgową Komisję Egzamiacyjną.

Dyplom technika turystyki wiejskiej  każda osoba, która otrzyma świadectwo kwalifikacji T.07 (prowadzenie działalności tursytycznej na obszrach wiejskich) i T.08 (prowadzenie gospodarstwa agrotursytycznego) będzie miała wydany dyplom z tytułem zawodowym technika turystyki wiejskiej. Warunkiem składania egzaminu z kwalifikacji T.08 jest posiadanie minimum wykształcenia średniego.

Suplement – jest to dokument, w którym zawarte są umiejętności zawodowe jakie posiada osoba z tytułem technika turystyki wiejskiej. Suplement zarówno w języku polskim jak i języku angielskim wydawany jest przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Suplement – jest to dokument, w którym zawarte są umiejętności zawodowe jakie posiada osoba z tytułem technika rolnika. Suplement zarówno w języku polskim jak i języku angielskim wydawany jest przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

 

Zapisy i płatności

Uczestnikiem Kwalifikacyjnego kursu zawodowego może być osoba, która złożyła wszystkie niezbędne dokumenty rekrutacyjne i dokonała raty pierwszej wpłaty.

Płatności za kwalifikacyjny kurs zawodowy można wpłacać na konto organizatora lub w siedzibie szkoły.

Płatności można dokonywać na trzy sposoby:

– jednorazowo w całości

– w dwóch równych ratach

– w sześciu ratach

Płatności należy dokonywać na konto:

Dane do przelewu dla słuchaczy Branżowej Szkoły II stopnia:

66 9263 0000 0008 8532 2000 0002

Centrum Kształcenia PRYMUS Edyta Sawicka,
Pęczniew ul. Dąbrowska 15

tytułem: IMIĘ, NAZWISKO (z dopiskiem „KKZ”)

Egzamin

Egzamin zawodowy odbywać się będzie w siedzibie organizatora, tj. Branżowa Szkoła II stopnia „Prymus” w Poddębicach . Na egzamin trzeba będzie się zgłosić osobiście w dwóch terminach wyznaczonych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

 

Egzaminy odbywają się zgodnie z harmonogramem egzaminów zawodowych ogłoszonym przez Centralną Komisję Egzaminacyjna w dwóch sesjach: styczeń- luty oraz czerwiec – lipiec.

Zapraszamy do zapoznania się z informatorem dostępnym pod poniższym linkiem:

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/Formula_2019/Informatory/Technik_rolnik.pdf