Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy -
Technik Rolnik

 

Rekrutacja otwarta:

Obecnie trwa nabór na:

KKZ ROL.10 VI edycja – egzamin państwowy styczeń 2025

KKZ ROL.04 V edycja- egzamin państwowy czerwiec 2025

Zapisz się teraz!

Kierunek: Technik rolnik 314207

Kwalifikacja:

ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej

ROL.10 Organizacja i prowadzenie nadzo­rowanie produkcji rolniczej

 

Wymagane dokumenty:

- kserokopia świadectwa ukończenia szkoły niższego szczebla
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w zawodzie technik
rolnik (wydajemy skierowania do lekarza medycyny pracy)
- dokumenty rekrutacyjne


Dla kogo jest kierowany kurs:

 • osób, które chcą uzyskać uprawnienia rolnicze i zawód Technika Rolnika
 • osób, które chcą nabyć grunty rolne i skorzystać ze środków finansowych Unii Europejskiej m.in. z programu „Młody rolnik”
 • osób, które chcą prowadzić profesjonalnie samodzielne gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą

Na kursie nauczysz się:

 • jak prowadzić produkcję rolniczą
 • jak prowadzić produkcję zwierzęcą
 • obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;
 • jak bezpiecznie prowadzić gospodarstwo rolnicze
 • jak założyć własną firmę
 • jak używać języka angielskiego w pracy rolnika
 • i wiele innych ciekawy i przydatnych rzeczy!

Organizacja kursu

Nauka przez Internet!

Nauka na kwalifikacyjnym kursie zawodowym odbywa się w części teoretycznej za pomocą platformy e-learningowej. Zajęcia z części praktycznej odbywają się stacjonarnie w siedzibie szkoły oraz wynajmowanym gospodarstwie rolnym. (zjazdy w weekendy, brak wymaganej frekwencji na zajęciach). Praktyki zawodowe można odbyć we własnym gospodarstwie rolnym lub innym, z którym szkołą podpisze umowę o praktyczną naukę zawodu. Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy kończy się egzaminem w naszym ośrodku egzaminacyjnym tj. w Poddębicach (woj. łódzkie), ul. Polna 34.


 • Po kursie przez Internet otrzymasz dokładnie takie same kwalifikacje jak w przypadku ukończenia kursu w formie stacjonarnej.

 • Nauka na kursie online jest nastawiona na kształcenie indywidualne. Czas nauki zależy wyłącznie od Ciebie


  Dlaczego warto nam zaufać?


  Uprawnienia

  Branżowa Szkoła II stopnia „Prymus” w Poddębicach posiada uprawnienia szkoły publicznej i jest wpisana do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych pod numerem 275319.


  Profesjonalizm

  Nasi nauczyciele to doświadczona i wykwalifikowana kadra dydaktyczna. Kursy prowadzone są na wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym, o czym świadczy wysoka zdawalność na egzaminach zewnętrznych. Dbamy o zadowolenie naszych klientów i wychodzimy naprzeciw ich oczekiwaniom. Aby ułatwić Państwu drogę do uzyskania uprawnień rolniczych, nasz zespół stworzył platformę e-learningową. Materiały znajdujące się na niej zostały przygotowane w sposób profesjonalny i dostępny dla każdego.

  Doświadczenie

  Branżowa Szkoła II stopnia „Prymus” w Poddębicach posiada doświadczenie w realizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Zakończone edycje kursów charakteryzują się wysoką zdawalnością i zadowoleniem klientów.


  Skuteczność

  Nasi słuchacze z powodzeniem zdają egzaminy zewnętrzne i uzyskują tytuł zawodowy technika – m.in. nabywają uprawnienia rolnicze. Kwalifikacje te otwierają drogę do aplikowania o premię „Młody rolnik”, pozwalają na zakup ziemi czy gospodarstwa rolnego.

  pani_buisness

  Nasza firma w liczbach

  Podstawa prawna:

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego
  w sprawie podstaw programowych w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (plik PDF załącznik 7).


  Czesne za jedną kwalifikację

   

  4 raty po 225 zł

  Opłata za jedną kwalifikację (ROL.10. lub ROL.04.)

  1350 zł