Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy -
Technik Rolnik przez Internet

 

Rekrutacja otwarta:

Egzamin państwowy z kwalifikacji ROL.04 odbędzie się w sesji styczeń 2024 r. (egzamin praktyczny z wykonaniem) a egzamin państwowy z kwalifikacji ROL.10 odbędzie się czerwcu 2023 r. (egzamin praktyczny z dokumentacją)

Zapisz się teraz!

Kierunek: Technik rolnik 314207

Kwalifikacja:

ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej

ROL.10 Organizacja i prowadzenie nadzo­rowanie produkcji rolniczej

Potrzebne dokumenty:
- oryginał świadectwa ukończenia szkoły niższego szczebla (duplikat, odpis lub kserokopia potwierdzona notarialnie). Do kursu oraz do egzaminu można przystąpić z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym, natomiast aby uzyskać dyplom technika (dający kwalifikacje rolnicze) po zdaniu egzaminów z obu kwalifikacji  należy posiadać minimalnie wykształcenie średnie.

- 2 zdjęcia (format legitymacyjny),

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (wydajemy skierowania do lekarza medycyny pracy, zaświadczenie można wówczas uzyskać za darmo)


Dla kogo jest kierowany kurs:

 • osób, które chcą uzyskać uprawnienia rolnicze i zawód Technika Rolnika
 • osób, które chcą nabyć grunty rolne i skorzystać ze środków finansowych Unii Europejskiej m.in. z programu „Młody rolnik”
 • osób, które chcą prowadzić profesjonalnie samodzielne gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą

Na kursie nauczysz się:

 • jak prowadzić produkcję rolniczą
 • jak prowadzić produkcję zwierzęcą
 • obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;
 • jak bezpiecznie prowadzić gospodarstwo rolnicze
 • jak założyć własną firmę
 • jak używać języka angielskiego w pracy rolnika
 • i wiele innych ciekawy i przydatnych rzeczy!

Organizacja kursu

Nauka przez Internet!

Nauka w formie e-learningowej odbywa się w trybie indywidualnym. Oznacza to, że kursanci nie mają z góry narzuconych terminów wykładów. Materiały dydaktyczne zostały opracowane przez wykwalifikowaną kadrę specjalistów. Proces nauki odbywa się na nowoczesnej i prostej w obsłudze platformie e-learningowej. Zajęcia z części teoretycznej będą realizowane przez Internet (e-learning), bez wychodzenia z domu. Zajęcia praktyczne realizowane są zgodnie z programem kursu, w tym we własnych gospodarstwach rolnych. Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy kończy się egzaminem naszym ośrodku egzaminacyjnym tj. w Poddębiach (woj. łódzkie), ul. Polna 34.


 • Po kursie przez Internet otrzymasz dokładnie takie same kwalifikacje jak w przypadku ukończenia kursu w formie stacjonarnej.

 • Nauka na kursie online jest nastawiona na kształcenie indywidualne. Czas nauki zależy wyłącznie od Ciebie


  Dlaczego warto nam zaufać?


  Uprawnienia

  Szkoła Policealna Prymus w Poddębicach organizująca kwalifikacyjne kursy zawodwe funkcjonuje od 2008 r. Nasi nauczyciele to doświadczona i wykwalifikowana kadra dydaktyczna - nauczyciele dyplomowani. Kursy prowadzone są na wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym, o czym świadczy wysoka zdawalność na egzaminach zewnętrznych.


  Profesjonalizm

  Dbamy o zadowolenie naszych klientów i wychodzimy naprzeciw ich oczekiwaniom. Aby ułatwić Państwu drogę do uzyskania uprawnień rolniczych, nasz zespół stworzył platformę e-learningową. Materiały znajdujące się na niej zostały przygotowane w sposób profesjonalny i dostęny dla każdego.

  Doświadczenie

  Szkoła Policealna Prymus w Poddębicach jest szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej. Posiadamy pozytywną opinię Kuratora Oświaty w Łodzi i decyzję o nadaniu uprawnień szkoły publicznej wydaną przez Starostę Poddębickiego. Mamy uprawnienia do organizowania kwalifikacyjnych kursów zawodowych m.in. w zawodzie technik rolnik


  Skuteczność

  Nasi słuchacze z powodzeniem zdają egzaminy zewnętrzne i uzyskują tytuł zawodowy technika – m.in. nabywają uprawnienia rolnicze. Kwalifikacje te otwierają drogę do aplikowania o premię „Młody rolnik”, pozwalają na zakup ziemi czy gospodarstwa rolnego.

  pani_buisness

  Nasza firma w liczbach

  Podstawa prawna:

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r.
  W sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (plik PDF)
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 roku
  W sprawie podstaw programowych w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (plik PDF cz.1).
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 roku
  w sprawie podstaw programowych w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (plik PDF załącznik 7).


  Czesne za kwalifikacyjny kurs zawodowy

   

  6 rat po 450 zł

  Opłata za obie kwalifikacje KKZ:

  2700 zł