Zgłoś problem techniczny związany z platformą e-learningową

    Przejdź do przewodnika związanego z platformą e-learningową

    Aby zapoznać się z działaniem platformy e-learningowej zalecamy zapoznać się z przewodnikiem po platformie e-learningowej. W przewodniku zawarte są informacje m.in. o logowaniu do platformy, dotyczące sprawdzania ocen oraz pracy na platformie.