Logowanie do platformy

Platforma e-learningowa dostępna jest dla słuchaczy po uprzednim zalogowaniu się. W tym celu należy wcisnąć wybrany przycisk „Logowanie dla platformy” ze strony uprawnieniarolnicze.pl (patrz obrazek poglądowy niżej). Można także ręcznie wpisać w przeglądarkę internetową następujący adres: http://platforma.uprawnieniarolnicze.pl 

przewodnik_logowanie

Kolejnym krokiem będzie wpisanie Nazwy użytkownika i Hasła. Dla słuchaczy nazwą użytkownika oraz hasło wysłane będzie na adres e-mail. Przy pierwszym logowaniu można zmienić hasło na swoje własne.

przewodnik_logowanie2Po zalogowaniu się użytkownik ma dostęp do swoich kursów.

przewodnik_przeglad_przedmiotow

 

Co zrobić, jeśli zapomniałem(am) nazwy użytkownika lub hasła?

Istnieje możliwość zresetowania hasła. Dalsza instrukcja wkrótce

Praca w przedmiocie na platformie e-learningowej

Po wejściu do przedmiotu, w środkowej części okna, widoczna jest jego zawartość: lekcje, zadania do wykonania przez studentów i inne. Ponieważ zawartość przedmiotu zależy od Nauczyciela, zasady pracy zostaną przedstawione w oparciu o przedmiot przykładowy. Nauczyciel sam zdecyduje, które z omówionych metod pracy i narzędzi będą zastosowane w jego przedmiocie.

przewodnik_praca_na_platformie

Przykładowy wygląd lekcji:
przewodnik_praca_na_platformie_przykladowa_lekcja

Oceny

Przegląd Stopni znajduje się w profilu użytkownika (w prawym górnym rogu – klikając na swoje imię i nazwisko pojawia się lista zakładek). Aby sprawdzić swoje oceny należy przejść do zakładki -> Stopnie. Każdy uczestnik przedmiotu ma dostęp tylko do własnych ocen.
przewodnik_oceny