Kontakt

CENTRUM KSZTAŁCENIA PRYMUS E. SAWICKA
PĘCZNIEW UL. DĄBROWSKA 15
99-235 PĘCZNIEW

NR KONTA:
6692 63 0000 000 8853 2200 000 02

Z DOPISKIEM:
W PRZYPADKU OPŁATY ZA CAŁOŚĆ KURSU: "OPŁATA ZA CAŁOŚĆ KURSU, TWOJE IMIĘ I NAZWISKO"
NP. "OPŁATA ZA CAŁOŚĆ KURSU, JAN KOWALSKI"

W PRZYPADKU OPŁATY MIESIĘCZNEJ: "OPŁATA ZA KURS, TWOJE IMIĘ I NAZWISKO, NAZWA MIESIĄCA"
NP. "OPŁATA ZA KURS, JAN KOWALSKI, PAŹDZIERNIK"

Płatności

W jaki sposób mogę zapłacić za kurs?

Aby dokonać płatności za kurs należy dokonać wpłaty na rachunek bankowy podany poniżej, możesz skorzystać z wybranej formy zapłaty:

Opłata ratalna lub jednorazowo za całość kursu

Możesz zrealizować opłatę jednorazowo za cały kurs w wysokości 1800 zł na rachunek bankowy podany poniżej (w terminie do 30 listopada br.) Możesz także dokonać płatności ratalnej tj. w dwóch równych ratach (2x 900,00 zł) – I rata płatna w terminie do 30 listopada, II-ga do 15 lutego 2017 r.

Opłata za całość kursu: 1750 zł
Opłata ratalna: dwie raty po 900 zł

Uwaga płacąc jednorazowo za cały kurs oszczędzasz 50 zł!

Opłata miesięczna

Możesz uiszczać opłatę miesięcznie za cały kurs rachunek bankowy podany poniżej, płatność należy regulować do 15- tego dnia każdego miesiąca (od listopada do czerwca).

Opłata miesięczna: 225 zł / miesiąc (8 miesięcy)

Szczegóły płatności:

CENTRUM KSZTAŁCENIA PRYMUS E. SAWICKA
PĘCZNIEW UL. DĄBROWSKA 15
99-235 PĘCZNIEW

NR KONTA:
6692 63 0000 000 8853 2200 000 02

Z DOPISKIEM:
W PRZYPADKU OPŁATY ZA CAŁOŚĆ KURSU: „OPŁATA ZA CAŁOŚĆ KURSU, TWOJE IMIĘ I NAZWISKO”
NP. „OPŁATA ZA CAŁOŚĆ KURSU, JAN KOWALSKI”

W PRZYPADKU OPŁATY MIESIĘCZNEJ: „OPŁATA ZA KURS, TWOJE IMIĘ I NAZWISKO, NAZWA MIESIĄCA”
NP. „OPŁATA ZA KURS, JAN KOWALSKI, PAŹDZIERNIK”