Liczba zgłoszonych osób: 24
Minimalna liczba zgłoszonych osób, aby przeprowadzić zajęcia praktyczne: 30