Egzamin zawodowy jest przeprowadzany dla:

• uczniów zasadniczych szkół zawodowych i techników oraz uczniów (słuchaczy) szkół policealnych

• absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych

• osób, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy

• osób spełniających warunki określone w przepisach w sprawie egzaminów eksternistycznych